Cos-zomernieuws

Moderator: Projectbeheerders

Berichtdoor joris weitjens » di jul 14, 2009 10:14 pm

De site www.spiegelkarperprojecten.nl
Onze COS-site begint steeds meer vorm te krijgen. Persoonlijk zou ik graag aanstaande winter volop willen draaien: dat wil zeggen dat we tegen die tijd tevreden zijn over het aantal hits, de respons enzovoorts. Het hoeft geen flitsende site te worden maar wel een site waar je veel informatie kunt halen en het reilen en zeilen van de projecten gemakkelijk kunt terugvinden. Dat betekent dat ons nog wel het een en ander te doen staat. We hebben de SKP-en die niks hebben laten horen voorlopig van de COS-site gehaald. Wil je nu alsnog op onze site dan dien je je opnieuw bij Dick of mij aan te melden met de afspraak dat je minstens 1 keer per jaar je eigen pagina aanpast.
Met foto's voor een leuke en mooie algemene projectspiegelpagina (zie de lentenieuwsbrief (hieronder) bij SKP-acties) op de site loopt het geen storm. Ik snap dat de lente liever buiten werd doorgebracht maar in de zomer moet toch een gaatje te vinden zijn. Stuur een paar juweeltjes van projectvissen naar Dick Spijker en hij zet ze op de ' beautypagina' van onze site.
Je kunt ook zelf foto's op je pagina zetten. Wel zo levendig. Ik heb dat nu zelf ook onder de knie dus dat moet iedereen kunnen. Ik geef hier een link van een site waar je geschikte foto's kunt stallen en vervolgens met copy/paste bij je verhaaltje op de site kunt zetten http://www.photobucket.com

Leveranties spiegelkarpers
We blijven zoeken naar de ideale projectspiegel. Persoonlijk vind ik het ridicuul dat een tak van de hengelsport met zoveel uitstraling, belangen en enz. wat betreft de kwaliteit van de vis nog steeds afhankelijk is van kwekers die het leveren voor de karpervisserij er maar zo'n beetje bijdoen. In omringende landen is het er niet beter op. Alleen in Engeland is er het een ander ten goede gekeerd. Wij zijn voor mooie beschubde spiegels nog steeds afhankelijk van Viskweekcentrum Valkenswaard. Een aantal jaar gelden hebben we enkele keren met Van Mechelen om de tafel gezeten. Nu hebben we gekozen voor een brief met onze wensen. Bijgaand het concept. Een brief met hetzelfde onderwerp richten we aan Koos Walters de tussenpersoon voor leveringen vanuit Frankrijk. Ik hoop dat de heren bijtijds antwoorden zodat de (uitzettende) projecten een goede keus kunnen maken voor 2009. Intussen houden we onze ogen open voor andere leveranciers die mooi beschubde en gezonde karper kan leveren.

Terugmeldpercentages
Heel fijn dat enkele projecten mij op de hoogte houden van hun terugmeldingen. Met name wil ik de (deel)projecten in Friesland noemen. Overigens ook aardig om foto's en cijfers van terugmeldingen voortaan op je eigen pagina te zetten. Aan het eind van dit jaar denk ik dat we met aardige cijfers kunnen komen wat betreft terugmeldpercentages wat op z'n beurt iets/veel zegt over de sterfte onder projectspiegels. In de brief aan Van Mechelen worden ook al enkele van die percentages genoemd. Vooral de ''hybride2006ers' mogen zich al sinds uitzetting in mijn speciale aandacht verheugen. Bij veel projecten zit het terugmeldpercentage daarvan nog steeds in de lift en dat is een goed teken. Ik ben van 'sceptisch' over de overlevingskansen van deze kleine vissen aangeland bij 'redelijk optimistisch'.

Foto's en info delen met de buren
Op de site bestaat de mogelijkheid om een ongevonden spiegels te laten bekijken door de andere projecten. Ik wil nogmaals oproepen om dat ook daadwerkelijk te doen of je rechtstreeks te richten tot je buurprojecten. Er zijn gewoon te veel voorbeelden van projectspiegels die verbluffende afstanden aflegden of obstakels overwonnen om te denken dat dat geen zin heeft. Doen we het niet dan gaan juist de krenten in de pap verloren. Meteen ook een oproep aan de buurprojecten om ook serieus te kijken naar de ongevonden spiegels van een ander. Ik kan me voorstellen dat je geen avonden besteed aan een slechte foto van een kale Duitser maar voor bijv. een Valkenswaardspiegel is het altijd de moeite waard.
Wat je ook kunt doen is op je eigen pagina direct de (nog) ongevonden spiegels zetten. Als je de terugmelddatum erbij zet kan elke archiefbeheerder voor zichzelf uitmaken hoeveel zin het heeft al te gaan zoeken en in welk archief. Het lieftst natuurlijk een scherpe foto en liefst ook nog een of meer detailfoto's Verder is alle info uiteraard welkom/noodzakelijk.
We moeten maar kijken hoe dit gaat lopen.

SKP/COS-bijdrage landelijke meeting KSN
Die wordt gehouden op 21 november in Leerdam en Peter Otte en ik gaan daar een bijdrage verzorgen. Ik hoop dat het een beetje aanslaat en we in de toekomst wat vaker op deze manier onze kennis kunnen delen met het grotere publiek.

Dat was het voor nu. Ik wens jullie allen een vruchtbare zomer toe en denk om de site!

Vriendelijke groet van Joris
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm

Berichtdoor joris weitjens » ma aug 30, 2010 8:18 pm

Hoog tijd om de stand van zaken rond de SKP-en te evalueren. In de zomer heeft er veel stil gelegen.

Bestelling pootspiegels
Meteen maar even het hete hangijzer van de afgelopen jaren: Wie levert wat? Of waar halen we onze projectspiegels vandaan? Hoofdleveranciers van de afgelopen jaren waren Viskweekcentrum Valkenswaard en Koos Walters die karpers uit de Franse Brennen levert. Over beide leveranciers en hun producten lopen de meningen uiteen.
Gehoorde bezwaren tegen Viskweek Valkenswaard in de afgelopen 5 jaar:

- Te kleine vis
- Niet het beloofde kunnen leveren
- Weinig rendement (terugmeldingen, overleving))
- Ongevraagde grote verstekelingen (5kilo plus)
- Duitsers: eenheidsworst
- Beschadigde karpers (vooral als je achter in de rij staat)
- (Veel te) laat aankondigen van de leverdatum

Positieve punten
- Mooi beschubd (kruisingen)
- Rijdt ook voor kleine hoeveelheden
- Bereid om gepaste korting te geven

Tegen Leverancier Koos Walters
- Te kale vissen
- Te grote vissen (duur)
- Tegenvallende gemiddelde groei (lijkt in de eerste jaren na uitzetting achter te blijven bij bijv Duitsers of Villedon. Dele andere deze ervaring?)
- Te duur
- Enkele voorjaarssterfte onder pas uitgezette visssen
- Niet mogelijk kleine hoeveelheden te bestellen
- Veel te laat op de dag leveren

Positief
- Varieteit in bouw en kleur
- Weinig beschadigde vis
- hoog gemiddeld gewicht
- Bereid om gepaste korting te geven

Nieuwe Duitse kweker
De negatieve punten waren voor regio Zwolle (met circa 7 SKP-en onder hun hoede) voldoende aanleiding om actief op zoek naar nieuwe kwekers. Ze vonden uiteindelijk een Duitse kweker die bleek te beschikken over een mooi type spiegel. Ook de nodige gezondheidsverklaringen konden worden overlegd. In mei kreeg Regio Zwolle geleverd en er volgden uitzettingen op 9 (heel) verschillende wateren. De karper zag er behoorlijk goed uit, was redelijk beschubd en was duidleijk van een andere stam dan bijv. de Duitsers van Valkenswaard. Op 6 wateren waren er geen bijzonderheden maar op 3 (afgesloten) wateren ging de uitzetting gepaard met sterfte onder de autochtone en uitgezette vissen. Helaas sneuvelden in het bekende Bussloo een aantal topvissen. Hoewel het causale verband tussen uitzetting en sterfte niet is vastgesteld, in enkele gevallen is het zelfs zeer de vraag, maant dit toch wederom om voorzichtigheid. Ik heb met Aart Lokhorst (van Regio Zwolle) hierover contact gehad.

Na wat argumenten te hebben uitgewisseld was Aart Lokhorst het met me eens dat we als COS op dit moment niet zomaar deze kweker moeten aanprijzen. De ervaring leert dat op grote open wateren (boezemsystemen, grote rivieren) er zelden of nooit dergelijke sterfte optreedt maar als het uitzetwater afgesloten en vooral als er ook nog eens lang geen karper is uitgezet is het wellicht beter om de resulaten af te wachten. Zeker als er op het betreffende water monumentale karpers rondzwemmen is terughoudendheid geboden.

Het lijkt vooralsnog het meest verstandig om in dergelijke afgesloten wateren met oude bestanden (zeer) kleine hoeveelheden uit te zetten, maar dat vergroot wel weer het risico dat je een keer een verkeerde partij treft. Lastig. Niet uitzetten betekent op veel wateren immers ook geen toekomst voor de gespecialiseerde karpervisser. Doordacht uitzetten met beleid zou ons motto moeten zijn denk ik.


Persoonlijk wat ik gelijk verliefd toen ik deze karpers zag. http://www.oehus.dk/karper/karpe_index.htm Deense spiegels maar ze doen me denken aan speiegls van enkele Engelse wateren uit het verleden. Ik heb een poging gedaan met deze kwekers in contact te komen maar dat is niet gelukt.

Peter Otte onderhoudt de contacten met Van Mechelen van Valkenswaard. Hij vertelde eerder dat Van Mechelen een nieuwe weg is ingeslagen. Vorige maand heb ik Van Mechelen nogmaals aangeschreven om 'm te vragen naar de prognose voor dit jaar en duidelijk te maken dat de beter beschubde spiegel en zeker de kruising uit 2006/2007 een mooie toekomst kunnen hebben.

Van Mechelen heeft in april 2010 ruim 3000 k1 (kruising)spiegeltjes naar Villedon gebracht. Daar zitten ze in een aparte vijver en worden opgekweekt om in november 2011 te worden geleverd in Nederland. van Mechelen heeft daar goede verwachtingen van. De zorg voor de vissen is daar veel groter dan op het enorme complex in Duitsland waar ze nu worden grootgebracht.

En voor 2010?
Na nogmaals gevraagd te hebben om tussentijds (nu bijvoorbeeld) verslag te krijgen van de verwachtingen vanuit Duitsland is mij duidelijk dat dat er niet in zit. Van Mechelen heeft daar gewoon niet het contact voor met dit Duitse bedrijf. Het is zuiver vis verkopen en weer opkopen. Wel heeft ie bij de Duitsers neergelegd dat inkruisen van een meer beschubde spiegel in de Duitse kweeklijn wel eens lucratief kan zijn voor de hengelsportmarkt.
Van Mechelen zelf verwacht duidelijk niet veel van de leveringen van de kruisingen (Valkenswaard/Villedon) dit jaar. Hij gaat dus ook niet veel moeite om aan afnemers te komen. Veeg teken. Er is wel weer bereidheid om op beschubbing geselecteerde Duitsers te leveren. Dat is een alternatief. Wat ook een alternatief is, al klinkt dat misschien gek voor Spiegelkarperprojecten, is het bestellen van edelschubkarpers. Die zijn er volgens Van Mechelen plenty. Ik voeg een vorbeeld bij van een vorig jaar door regio Zwolle uitgezet edelschubkarper. Zoals jullie zien zijn die nog redelijk goed te herkennen ook. Zeker een mooi (soms zelfs wenselijk) alternatief voor wateren waar geen noemenswaardige aanwas van karper is en er dus weinig verwilderde schubkarper voorkomt. Daar staat namelijk de schubkarper vaak net zo zozeer op 'uitsterven' dan de spiegel

Met Koos Walters heb ik nog geen contact gehad en ook enkele anderen zijn nog niet tot hem doorgedrongen. Ik ga er echter vanuit dat de levering van Koospiegels uit de Franse Brennen weer gewoon doorgaat in december. Ook Walters levert trouwens edelschubkarpers.

SKP-terugmeldweekend
Het succes was wisselend. Het weer (erg mooi) speelde niet erg in de kaart. Toch zijn er verschillende projecten die een mooie score hadden en het was vooral verheugend dat mensen meldden die nooit eerder een spiegel hadden gemeld. Bij de AHV werden 14 spiegels herkend als projectspiegel. Vooral het perecentage nooit eerder gemelde spiegels was opvallend hoog. Een vondst was het fotograferen zonder te vangen! Gewoon wat brokjes strooien...(zie foto)
Zou leuk zijn als er op jullie pagina's op de site een (klein) stukje of een foto verschijnt over het weekend


Onderzoek overleving pootspiegels
Jullie hebben recht op de uitkomsten. Veel van jullie hebben ons geholpen met data. Ik heb nog lang de hoop gehad dat het voor nu zou lukken maar helaas heeft de uitwerking een tijd stil gelegen. Ik kan er niet meer van maken. Het blijft een waardevol onderwerp en ik ga kijken hoe we het snelst resulaten op tafel krijgen.


COS-site
Wel verheugend dat de site steeds meer vorm heeft gekregen. In de lente hebben we een aardige slag geslagen. Onze site willen we de komende maanden definitief op de rails zetten. Hele leuke/mooie invulling onder meer van Guus van Doorn Rijnlands boezem zuid. Die heeft het via mij gedaan. Daar kun je voor kiezen al moet ik zo langzamerhand uitkijken niet om te komen in het SKP-werk. Persoonlijk vind ik elke invulling prima. Het belangrijkst blijft dat we de site update houden. Dick Spijker is begonnen met een restyling. We gaan daar in de komende maanden mee door.


Als je gaat uitzetten: veel succes en wijsheid bij het bestellen!

Vriendelijke groet van Joris
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm


Keer terug naar COS Nieuwsbrief

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron