COS- nieuws augustus/september 2010

Moderator: Projectbeheerders

Berichtdoor joris weitjens » ma sep 13, 2010 9:46 am

Hoog tijd om de stand van zaken rond de SKP-en te evalueren. In de zomer heeft er veel stil gelegen.

Bestelling pootspiegels
Meteen maar even het hete hangijzer van de afgelopen jaren: Wie levert wat? Of waar halen we onze projectspiegels vandaan? Hoofdleveranciers van de afgelopen jaren waren Viskweekcentrum Valkenswaard en Koos Walters die karpers uit de Franse Brennen levert. Over beide leveranciers en hun producten lopen de meningen uiteen.
Gehoorde bezwaren tegen Viskweek Valkenswaard in de afgelopen 5 jaar:

- Te kleine vis
- Niet het beloofde kunnen leveren
- Weinig rendement (terugmeldingen, overleving))
- Ongevraagde grote verstekelingen (5kilo plus)
- Duitsers: eenheidsworst
- Beschadigde karpers (vooral als je achter in de rij staat)
- (Veel te) laat aankondigen van de leverdatum

Positieve punten
- Mooi beschubd (kruisingen)
- Rijdt ook voor kleine hoeveelheden
- Bereid om gepaste korting te geven

Tegen Leverancier Koos Walters
- Te kale vissen
- Te grote vissen (duur)
- Tegenvallende gemiddelde groei (lijkt in de eerste jaren na uitzetting achter te blijven bij bijv Duitsers of Villedon. Dele andere deze ervaring?)
- Te duur
- Enkele voorjaarssterfte onder pas uitgezette visssen
- Niet mogelijk kleine hoeveelheden te bestellen
- Veel te laat op de dag leveren

Positief
- Varieteit in bouw en kleur
- Weinig beschadigde vis
- hoog gemiddeld gewicht
- Bereid om gepaste korting te geven

Nieuwe Duitse kweker
De negatieve punten waren voor regio Zwolle (met circa 7 SKP-en onder hun hoede) voldoende aanleiding om actief op zoek naar nieuwe kwekers. Ze vonden uiteindelijk een Duitse kweker die bleek te beschikken over een mooi type spiegel. Ook de nodige gezondheidsverklaringen konden worden overlegd. In mei kreeg Regio Zwolle geleverd en er volgden uitzettingen op 9 (heel) verschillende wateren. De karper zag er behoorlijk goed uit, was redelijk beschubd en was duidleijk van een andere stam dan bijv. de Duitsers van Valkenswaard. Op 6 wateren waren er geen bijzonderheden maar op 3 (afgesloten) wateren ging de uitzetting gepaard met sterfte onder de autochtone en uitgezette vissen. Helaas sneuvelden in het bekende Bussloo een aantal topvissen. Hoewel het causale verband tussen uitzetting en sterfte niet is vastgesteld, in enkele gevallen is het zelfs zeer de vraag, maant dit toch wederom om voorzichtigheid. Ik heb met Aart Lokhorst (van Regio Zwolle) hierover contact gehad.

Na wat argumenten te hebben uitgewisseld was Aart Lokhorst het met me eens dat we als COS op dit moment niet zomaar deze kweker moeten aanprijzen. De ervaring leert dat op grote open wateren (boezemsystemen, grote rivieren) er zelden of nooit dergelijke sterfte optreedt maar als het uitzetwater afgesloten en vooral als er ook nog eens lang geen karper is uitgezet is het wellicht beter om de resulaten af te wachten. Zeker als er op het betreffende water monumentale karpers rondzwemmen is terughoudendheid geboden.

Het lijkt vooralsnog het meest verstandig om in dergelijke afgesloten wateren met oude bestanden (zeer) kleine hoeveelheden uit te zetten, maar dat vergroot wel weer het risico dat je een keer een verkeerde partij treft. Lastig. Niet uitzetten betekent op veel wateren immers ook geen toekomst voor de gespecialiseerde karpervisser. Doordacht uitzetten met beleid zou ons motto moeten zijn denk ik.


Persoonlijk wat ik gelijk verliefd toen ik deze karpers zag. http://www.oehus.dk/karper/karpe_index.htm Deense spiegels maar ze doen me denken aan speiegls van enkele Engelse wateren uit het verleden. Ik heb een poging gedaan met deze kwekers in contact te komen maar dat is niet gelukt.

Peter Otte onderhoudt de contacten met Van Mechelen van Valkenswaard. Hij vertelde eerder dat Van Mechelen een nieuwe weg is ingeslagen. Vorige maand heb ik Van Mechelen nogmaals aangeschreven om 'm te vragen naar de prognose voor dit jaar en duidelijk te maken dat de beter beschubde spiegel en zeker de kruising uit 2006/2007 een mooie toekomst kunnen hebben.

Van Mechelen heeft in april 2010 ruim 3000 k1 (kruising)spiegeltjes naar Villedon gebracht. Daar zitten ze in een aparte vijver en worden opgekweekt om in november 2011 te worden geleverd in Nederland. van Mechelen heeft daar goede verwachtingen van. De zorg voor de vissen is daar veel groter dan op het enorme complex in Duitsland waar ze nu worden grootgebracht.

En voor 2010?
Na nogmaals gevraagd te hebben om tussentijds (nu bijvoorbeeld) verslag te krijgen van de verwachtingen vanuit Duitsland is mij duidelijk dat dat er niet in zit. Van Mechelen heeft daar gewoon niet het contact voor met dit Duitse bedrijf. Het is zuiver vis verkopen en weer opkopen. Wel heeft ie bij de Duitsers neergelegd dat inkruisen van een meer beschubde spiegel in de Duitse kweeklijn wel eens lucratief kan zijn voor de hengelsportmarkt.
Van Mechelen zelf verwacht duidelijk niet veel van de leveringen van de kruisingen (Valkenswaard/Villedon) dit jaar. Hij gaat dus ook niet veel moeite om aan afnemers te komen. Veeg teken. Er is wel weer bereidheid om op beschubbing geselecteerde Duitsers te leveren. Dat is een alternatief. Wat ook een alternatief is, al klinkt dat misschien gek voor Spiegelkarperprojecten, is het bestellen van edelschubkarpers. Die zijn er volgens Van Mechelen plenty. Ik voeg een vorbeeld bij van een vorig jaar door regio Zwolle uitgezet edelschubkarper. Zoals jullie zien zijn die nog redelijk goed te herkennen ook. Zeker een mooi (soms zelfs wenselijk) alternatief voor wateren waar geen noemenswaardige aanwas van karper is en er dus weinig verwilderde schubkarper voorkomt. Daar staat namelijk de schubkarper vaak net zo zozeer op 'uitsterven' dan de spiegel

Met Koos Walters heb ik nog geen contact gehad en ook enkele anderen zijn nog niet tot hem doorgedrongen. Ik ga er echter vanuit dat de levering van Koospiegels uit de Franse Brennen weer gewoon doorgaat in december. Ook Walters levert trouwens edelschubkarpers.

SKP-terugmeldweekend
Het succes was wisselend. Het weer (erg mooi) speelde niet erg in de kaart. Toch zijn er verschillende projecten die een mooie score hadden en het was vooral verheugend dat mensen meldden die nooit eerder een spiegel hadden gemeld. Bij de AHV werden 14 spiegels herkend als projectspiegel. Vooral het perecentage nooit eerder gemelde spiegels was opvallend hoog. Een vondst was het fotograferen zonder te vangen! Gewoon wat brokjes strooien...(zie foto)
Zou leuk zijn als er op jullie pagina's op de site een (klein) stukje of een foto verschijnt over het weekend


Onderzoek overleving pootspiegels
Jullie hebben recht op de uitkomsten. Veel van jullie hebben ons geholpen met data. Ik heb nog lang de hoop gehad dat het voor nu zou lukken maar helaas heeft de uitwerking een tijd stil gelegen. Ik kan er niet meer van maken. Het blijft een waardevol onderwerp en ik ga kijken hoe we het snelst resulaten op tafel krijgen.


COS-site
Wel verheugend dat de site steeds meer vorm heeft gekregen. In de lente hebben we een aardige slag geslagen. Onze site willen we de komende maanden definitief op de rails zetten. Hele leuke/mooie invulling onder meer van Guus van Doorn Rijnlands boezem zuid. Die heeft het via mij gedaan. Daar kun je voor kiezen al moet ik zo langzamerhand uitkijken niet om te komen in het SKP-werk. Persoonlijk vind ik elke invulling prima. Het belangrijkst blijft dat we de site update houden. Dick Spijker is begonnen met een restyling. We gaan daar in de komende maanden mee door.


Als je gaat uitzetten: veel succes en wijsheid bij het bestellen!

Vriendelijke groet van Joris
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm

Berichtdoor joris weitjens » ma sep 13, 2010 9:47 am

Intussen heb ik een uitgebreid bericht ontvangen van Koos Walters en 'm ook nog over de telefoon gesproken. Paar citaten met mijn commentaar.

'De kweker begint half oktober met afvissen dus afhankelijk van de orders kunnen we eind oktober begin november beginnen met uitleveren.'

Dat is dus beduidend vroeger in het jaar dan voorheen!

'We hebben de beschikking over ongeveer 20 ton karper tussen de 1 - 4 kilo waarvan 3 ton edelschubs die we reeds gereserveerd hebben. De rest van deze maat karper gaat reeds naar duitsland voor de kerstmaaltijd. Boven deze maten is er ook nog een slordige 40 ton beschikbaar.'

Als ik het zo bekijk is er voldoende karper aanwezig voor de SKP-en maar Koos gaf telefonisch aan dat er al best veel is vergeven.

'Tevens hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt over de maat en vooral de mix van maten bij de leveringen, wij hebben aangegeven dit niet te kunnen verkopen en er zal dus beter geselecteerd moeten worden door de kweker. Indien de gemiddelde maat afwijkt van wat er besteld is, om wat voor reden dan ook zal er eerst met de afnemer (bijv een spiegelkarperproject) gecommuniseerd worden of deze nieuwe maat ook wenselijk is of dat men de order wenst te annuleren. Het probleem is dat het een levend dier betreft en geen aardappelen. Geen enkel jaar is het zelfde en het ene jaar is de pootvis harder gegroeid dan het andere. Dit is ook al besproken met o.a. Aart Lokhorst op de Carp Eventt Beurs in Assen afgelopen jaar.'

Koos gaat dus duidelijk in op de bezwaren van te grote dus dure vis. Dat is verheugend. Ik zou als SKP, of het nu bij Valkenswaard of Carp Farm (Koos Walters) is extra zorg besteden aan de bestelling en van tevoren aangeven welke vissen je niet wil hebben en dus ook niet wenst te betalen.
Dat kan zijn te grote karper, te kleine karper (bijv. onder de 1000 gram) maar ook (ernstig) beschadigde karper. Het overlevingsonderzoek is niet afgerond maar ik durf wel te zeggen dat er een duidelijk verband is tussen (ernstige) beschadigingen en terugmeldpercentage's!
Let erop dat dit je eigen verantwoordelijkheid is. We gaan vanuit het COS niet zeggen wat je wel en niet moet bestellen en eventueel moet weigeren. Daarvoor lopen de meningen te veel uiteen en is het ook zo dat elk water anders is: op een heldere diepe plas met relatief veel grote snoek gelden andere normen dan op een troebel kanaaltje.

'Ook zijn we ons aan het orienteren op het gebruik van kleinere transporten om flexibeler en sneller te kunnen leveren.'

Waarschijnlijk komen ze dit jaar met twee wagens (die grote trage en een snelle kleinere) vertelde hij me per telefoon.

'De prijzen zullen dit jaar naar verwacht ongewijzigd blijven tenzij er enorme tekorten dreigen op de markt en er bij de aflatingen van de kweekmeren maar heel weing vis geoogst kan worden.
Wel wordt het probleem om K1 vissen te kweken steeds groter door het immer toenemende aantal aalscholvers en we zien dat de prijzen van de K1 karper al wel aan het stijgen zijn, maar op het moment heeft dit echter nog weinig effect op de grotere maten.'

Dat is meen ik 5 euro per kilo.


Per telefoon:
Koos ging direct serieus in op de berichten uit regio Zwolle dat er sterfte zou zijn opgetreden na uitzettingen van Kooskarpers.
Lijkt mij een goeie gewoonte om voortaan direct nadat je sterfte hebt geconstateerd dat mee te delen aan mij en vooral ook aan de leverancier. In dit geval is dat contact er tot mijn verbazing er nog niet geweest.

Het is belangrijk dat we het overzicht behouden van calamiteiten na uitzettingen. Dat kan alleen als er een centraal meldpunt is. Ik denk dat voor SKP-en een bericht naar mijn e-mailadres het beste zal werken.
Overigens geldt voor veel zaken rond SKP-en dat ik het zeer waardeer als en dat mensen mij op de hoogte brengen van bijzonderheden, groei, migratie enz. Ik zal niet altijd (direct) antwoorden, maar laat je daardoor vooral niet ontmoedigen! Ik gooi nooit iets weg en grijp heel vaak terug op oude berichten.

Kreeg direct al reacties op mijn indruk dat Kooskarpers niet zo hard in groei gaan als verwacht. Koos zelf verbaasde zich maar wil natuurlijk ook graag cijfers. Hij merkte trouwens op dat er per lichting flinke verschillen in groei mogelijk zijn. Dat weten we wel van Valkenswaarders, maar bij deze vissen had ik dat niet zo verwacht.
Er moeten genoeg gegevens bij jullie zijn om een eerste beeld te vormen. Ben benieuwd
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm

Berichtdoor joris weitjens » ma sep 13, 2010 9:52 am

Hallo Joris, allen,

Ik heb toch wat vragen en opmerkingen.

Allereerst schrijf jij dat zowel Valkenswaard als Koos (Carp farm) bereid zijn gepaste kortingen te geven. Dit is bij Valkenswaard in 10 jaar nog nooit van toepassing geweest en zolang Koos Franse karpertjes levert ook niet.
Waarom dan nu ineens wel? En wat houdt die 'gepaste korting' dan in? Op zich al vreemd dat firma's / mensen waar al veel langer zaken mee gedaan wordt nu ineens gepaste korting gaan geven. Persoonlijk krijg ik daar altijd een nare smaak van in de mond, voelt alsof we al die jaren zijn belazerd qua prijs en daar hou ik niet van.

Spiegeltjes van de nieuwe Duitse kweker zijn op 16-5 j.l. niet op 9 heel verschillende wateren uitgezet maar in totaal op 15 wateren, te weten:
- KSN regio Zwolle: op Bussloo en op het Kanaal Almelo de Haandrik
- HSV in Zwolle: op 3 verschillende kleine afgesloten wateren en de rest is in hun z.g. kweekvijver terechtgekomen
- HSV in Kampen: inclusief de Bosjessteeg (gemeentelijke afgesloten plas van ca. 5 a 6 ha) op 9 verschillende, meest kleinere (maximaal 3 ha) afgesloten putjes en op het wat grotere (maar ook afgesloten Noordiep)

Van al deze 15 wateren heeft vissterfte plaatsgevonden op Bussloo en op 1 afgesloten water in Zwolle + op de z.g. kweekvijver in Zwolle (waar altijd een allegaartje qua vis inzit), dus 3 op 15.
Waarom dan in Kampen op 9 relatief kleine afgesloten putjes geen enkele sterfte is geweest maar wel op Bussloo en op 2 watertjes in Zwolle zal m.i. altijd wel een raadsel blijven.
Iedere uitzetting, met name op afgesloten wateren, houdt nu eenmaal een risico in, waar ieder SKP dat op meerdere afgesloten watertjes heeft uitgezet al mee te maken heeft gehad.
Dat de door ons uitgezette Duitse spiegeltjes vrij van virusziekten waren staat als een paal boven water, deze kweker wordt n.l. 4 keer per jaar op visziekten gecontroleerd door een daartoe bevoegde Duitse overheidsinstantie. En per jaar levert hij maar liefst 110-120 ton aan (meest) K3 karpertjes.

Op Bussloo hebben we 3 jaar geleden trouwens ook sterfte gehad na de uitzetting van Villedon spiegeltjes en op de Bosjessteeg zijn alle, vorig najaar daar uitgezette Koos spiegeltjes, ook gestorven.

Voor mij geldt dan ook dat het is uitgesloten om tevoren op afgesloten wateren te kunnen zeggen dat je met visjes van die of die kweker geen last van vissterfte zult hebben.

Voor alle duidelijkheid ook maar even de prijzen op een rijtje (zonder gepaste korting..., wat dit ook voor mag stellen).
- Nieuwe Duitse kweker: 4,28 Euro inclusief BTW, prijs 2010 (geldt zowel voor spiegeltjes als voor edelschubjes), franco huis vanaf 100 kg per bestelling
- Valkenswaard: 4,95 inclusief BTW, prijs 2009 (2010 mij nog niet bekend)
- Koos Walters: 5,35 inclusief BTW, prijs 2009 (2010 mij nog niet bekend), bovendien afleveringskosten van 75,00 Euro exclusief BTW bij te weinig bestelde hoeveelheid)

En ook voor alle duidelijkheid: als KSN regio Zwolle zijn we zelf op zoek gegaan naar een nieuwe kweker die wél betrouwbaar is qua afspraken omtrent levering en gemiddeld gewicht én ook altijd kan leveren mits normaal op tijd besteld. Dit gezien de op deze punten mindere ervaringen met Valkenswaard en Koos Walters in het verleden. Wij zullen dan ook voor najaar 2010 binnenkort gewoon weer bij deze nieuwe Duitse kweker gaan bestellen.

Wie trouwens ook spiegeltjes of edelschubjes bij deze nieuwe Duitse kweker voor 4,28 Euro per kg wil bestellen (minimum is 100 kg franco huis) kan dit vóór 15 september a.s. aan mij doorgeven. Levering in november of december en de gewenste leveringsdag is ook ruim tevoren af te spreken.

Met vriendelijke groet,

Aart.
Laatst bijgewerkt door joris weitjens op ma sep 13, 2010 9:54 am, in totaal 1 keer bewerkt.
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm

Berichtdoor joris weitjens » ma sep 13, 2010 9:53 am

Hallo Aart,
Wat betreft kortingen. Het gaat hier niet om wat de leveranciers nu beloven of afspreken maar over wat SKP-en de afgelopen jaren (5 jaar staat er letterlijk) aan positieve en negatieve ervaringen hebben opgedaan. Zoals je weet was voor ons (jou en mij in ieder geval) in 2006 de maat vol wat betreft veel te kleine karpers. Ik heb toen nog voor de levering in november persoonlijk aan Van Mechelen duidelijk gemaakt dat we te kleine visjes niet wilden hebben/betalen. Sindsdien is de praktijk dat er er met Van Mechelen te praten valt over kortingen. Niet meer dan normaal overigens en van daar het woord gepast. Ook bij Koos Walters is dat het geval. Er zijn wat positieve voorbeelden van en ik heb in ieder geval nooit gehoord dat Walters weigerde gepaste korting te geven.
Het blijft ieders eigen zaak en verantwoordelijkheid om te reclameren als het geleverde product niet naar wens is. Hans Moolenaar heeft dat vorig jaar bij Koos gedaan. Goed voorbeeld doet wellicht volgen. Want het is natuurlijk goed dat we onze leveranciers zo scherp mogelijk zien te houden.

Bedankt voor je feitelijke toelichting op het sterfteverhaal. Ook hier geldt natuurlijk dat ieder voor zich moet uitmaken wat wijs is. Als COS kunnen we denk ik niet zomaar afwijken van wat we eerder als richtlijn hebben gegeven
In de Handleiding SKP-en uit 2006 staat:

KSN/COS zien Viskweekcentrum Valkenswaard op dit moment als meest betrouwbare leverancier van poot(spiegel)karper. Dat betekent niet dat er een gezondheidsgarantie bestaat! Echter gezien de uitbraken van karperziektes raden wij voorlopig met klem af om zelf op zoek te gaan naar andere kwekers en leveranciers van karper. Bij twijfel kunt u altijd advies vragen van de KSN.

De realiteit heeft ons ingehaald. Koos Walters is erbij gekomen. In februari 2007 hebben wij de eerste proefuitzetting gedaan. Daarna zijn er op heel veel (verschillende) wateren in Nederland Kooskarpers uitgezet. Het gaat om tonnen karper. Het aantal uitbraken van massale sterfte (inclusief oorspronkelijke karpers) na uitzetting is, of ik moet wel heel slecht geinformeerd zijn, zeer laag. Alles bij elkaar geldt dat natuurlijk ook voor leveringen via Van Mechelen. Er zijn een heel aantal van dat soort sterftes geteld maar relatief gezien is het niet vaak.

Kan heel goed dat het met de nieuwe Duitsers dezelfde goede kant op zal gaan maar voorlopig zitten we met het getal 3 op 15 (al gelukkig beter dan 3 op 9) en dat vind ik reden voor zorg. Denk ook niet dat je dit soort sterftes in de hoek van virussen moet zoeken, die zijn nooit gevonden, maar wel in gebrekkige weerstand van de uitgezette vissen en gebrekkige (in ieder geval onvoldoende) afweer van oorspronkelijke bestanden tegen nieuwe parasieten ed.. Bij de AHV durven we het in ieder geval dit jaar nog niet aan voor de afgesloten plassen waar monumentale bestanden op zitten.

Vriendelijke groet,
Joris
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm


Keer terug naar COS Nieuwsbrief

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron