nieuwsbrief jan/feb 2012

Moderator: Projectbeheerders

Berichtdoor joris weitjens » do maart 29, 2012 11:13 pm

Heren,
Nieuw jaar, nieuwe kansen.

Petitie op de beurs in Zwolle
Daar zijn we toch weer vertegenwoordigd. Nu in een eigen COS-hoekie met een eigen tafel en stoelen. Met dank aan Dick Spijker en Aart. Dick vroeg wel om een leuke activiteit bij onze stand. Ik denk dat we die gevonden hebben. Zoals jullie weten zijn Wijtze Tjoelker en ik al sinds de zomer bezig om de economische benutting (zeg maar vangen en verhandelen) van beroepsvissers in kaart te brengen. Met hulp van oplettende COS-leden en anderen is dat aardig gelukt. (zie ook verderop) Hoewel we nog niet aan de harde conclusies toe zijn, is ons wel duidelijk dat als we nu niks doen en we onze ogen wel open houden we gek worden van de feiten. Persoonlijk kan ik er heus wel tegen dat er eens een projectspiegel op de markt ligt. Enig verlies aan het beroep is ingecalculeerd. Altijd al, maar als de tekenen niet bedriegen is er de afgelopen paar jaar een tendens van toenemende interesse voor karper als handelsobject. Het beroep zoekt natuurlijk alternatieven, zeker in de maanden dat aalvissen verboden is.

Je mag aannemen dat de meeste beroepsvissers weten waar wij als SKP-en mee bezig zijn. Degenen die het niet wisten hebben wel een brief gehad waarin ze heel netjes zijn gevraagd om begrip. Als blijkt dat zulke verzoeken geen zichtbaar effect hebben dan moet je met zwaarder geschut komen. Dat wordt een petitie met als slogan: Laat de spIegels voor de sport!. Bijgaand treffen jullie een concept. Gaarne niet verder verspreiden want pas op 4 februari wordt de tekst vastgesteld. Positief is alvast dat de KSN enthousiast is en graag meedoet! Sportvisserij blijft (ook uit strategisch oogpunt) aan de zijlijn maar staat sympathiek tegenover ons initiatief. Dat is prettiig want besluiten hierover zouden weleens in VBC's kunnen vallen waar vertegenwoordigers van de hengelsport dit onderwerp op de agenda kunnen zetten.

Hoewel we al genoeg mensen hebben voor de standbezetting is het natuurlijk heel prettig als er meer COS-ers op de stand verschijnen en eventueel helpen met het verzamelen van handtekeningen. We gaan voor 5000 handtekeningen in het beursweekend! Daarna zetten we de petitie op de site en kun je digitaal tekenen.
Er is nog wel iets meer te beleven op de stand (ondermeer archieven van Friesland, Brabant en AHV) en een paar mooie filmpjes, zowel oud als nieuw, maar de actie vormt de hoofdmoot.
De petitie willen we aanbieden aan verschillende instanties enz. Misschien kunnen we daar ook nog iets moois voor verzinnen. (met z'n allen naar het Binnenhof of draaf ik nu door).

Uitzettingen 2011
Bedankt degenen die de moeite hebben genomen om een verslagje op de site te zetten. De anderen kunnen dat nog altijd doen. Nuttig en ook gewoon leuk om te lezen.
Paar conclusies en indrukken over de leveranties tot nu toe. (er komt nog een Carpfarm-leverantie).
Peschkes: Gezien de hoge verwachtingen: licht tegenvallend. Minder variabel beschubd als gehoopt en iets meer beschadigd dan vorig jaar. Wel nog steeds een redelijk product tegen een billijke prijs.
Valkenswaard: Meevallend waar het de oogst van Valkenwaarders vanuit Valkenswaard zelf betreft. Mooie beschubbing, goeie maat maar wel slechte conditie. Een regelrechte domper was de partij Valkenswaarders vanuit Villedon. Daar zat volgens ons zegge en schrijve 1 Valkenswaarder of een kruising tussen. De rest was puur Villedon. Wel vissen in puike conditie met een hoge overlevingsverwachting.
Bynens: De topper van 2011. Goed beschubd (heb heel wat plaatjes gezien), goede gem. gewicht (2200), vitaal, weinig beschadigd en toch niet duur. Lijkt me slim om deze kweker flink te paaien (is niet makkleijk heb ik van Filip Matthys begrepen) om zo door te gaan. Voor hetzelfde geld dus volgend jaar weer 90% kale rakkers?
Carpfarm: heb ik nog geen indriukken van gezien of overheen gekeken. Hoor het graag.

Conclusie: we zijn nog helemaal niet waar we willen zijn. Het blijft gewoon een moeilijk verhaal met de kwekers. De roep om mooi beschubde spiegels zwelt aan, maar met welke kweker kunnen we eventueel die kant op? Pieter Bas van Duuren heeft nu even ingezet op Bynens; kijken wat daar uit rolt. Aart Lokhorst en Dick Spijker proberen Peschkes meer op onze lijn te krijgen.
Het verhaal van Valkenswaard kennen we: gemiddeld eens in de 5 jaar een behoorlijke oogst. Het grote belang is er kennelijk niet om slim te investeren en de vis met zorg te omringen. Terwijl we toch makkelijk een afzet per jaar van circa 5000 kilo kunnen garanderen.
Ik heb een prachtig fimpje van Dick Spijker gekregen over de kweek in Valkenswaard rond 1960. (te zien op de beurs). Elk visje wordt gekoesterd en over elke stap wordt nagedacht. Een lust om te zien.
In Amsterdam zijn we weer meer de kant van eigen kweek op gegaan. De laatste jaren plukken we daar toch vruchten van en met een beetje geluk zet dat door.

Meeting
Hoogste tijd voor een vergadering en een samenkomst. Vergaderen is nodig omdat verschillende leden willen weten waar we staan. Blijven we onafhankelijk of worden we als COS meer een commissie van de KSN? De KSN wil dat wel. Heeft ook zeker voordelen (wij hebben bijv. geen budget) maar wellicht ook nadelen (onafhankelijkheid). We kunnen als COS ook de kant van een stichting of een vereniging op. Goed om daar alvast eens over na te denken.
Exacte datum heb ik nog niet (horen jullie gauw) maar mijn voorkeur gaat uit naar een zaterdag overdag in maart en dan in Amsterdam. Ik hoop dan dat verschillende projecten een PP-presentatie willen houden.

Beroepsvisserij (enkele verzamelde feiten)
Niet iedereen zal weten dat we bijna 10 jaar geleden met de KSN in actie zijn gekomen tegen beroepsvissers of liever gezegd tegen het kopen van levende karpers van beroepsvissers. Het was in de tijd dat er ook nogal wat grote karper richting Engeland verdween en ook HV-en kochten graag (want goedkoop) van beroepsvissers in Nederland. Beroepsvissers roken handel door de aantrekkende SKP-en en begonnen spiegels uit het Oostblok te halen. Dat ging lang niet altijd goed en er was veel sterfte toen. Dat was wel een aanprekend argument om dat als hv-en of SKP-en niet meer te doen. Die handel stortte in. En dat was zeker te danken aan het feit dat wij er als COS/KSN bovenop zaten.
- Helaas is de karper verkopende beroepsvisser weer terug op het toneel. De inkomsten zijn natuurlijk teruggelopen vanwege de aal, dus wordt er veel meer aangegrepen. Maar aan de andere kant blijken er ook weer meer hv-en en (semi-)betaalwateren die om karper en liefst grote karper vragen. Als je dan weet dat er nog heel wat beroepsvissers legaal karper mogen meenemen, ook van wateren waar SKP-en draaien, dan weet je dat je verliezen gaat leiden.
Namens het COS heb ik een brief naar de Hoornse hengelaarsbond gestuurd. Het ging hier om IJmeerkarpers die in een putje worden gezet, ook spiegels. Dankzij de projecten hebben we daarvan gewoon bewijzen in handen. Een van de vissen bleek een vis uitgezet bij de Stichtse brug in Huizen en een andere kwam van het AHV=-project uitgzet in Amsterdam-Zuid. Hopen dat ze gevoelig zijn voor de argumenten want de leverende beroepsvisser is minder makkelijk. Die heb ik al eens gebeld en gemaild en die heeft ook wel eens wat processen aan z'n broek gehad voor stropersactiviteiten dus die legt het bijltje er vast niet meteen bij neer.
- Er is ook een beroepsvisser Van Egmond uit Zuid-Holland die via Marktplaats spiegelkarper aanbiedt onder de naam zelfgekweekt. Nou vergeet dat maar. Dat zijn Oostblokkarpers en ik vrees aangevuld met vissen uit Rijnlands boezem.
-Er zijn enkele cijfers bekend van wat er in Urk aan karper wordt aangevoerd. Die karper gaat voor het grootste deel de vismeel in (weet je dat ook als je bolies maakt op die basis). Behoorlijke cijfers en ook de herkomst weten we.
- Veel wordt gevangen met staand want (een warnet). Ik heb contact gezocht met natuurorganisaties en andere instanties. Staand want is een killer onder duikvogels. Omdat staand want van provinciewege op een aantal plaatsen al verboden is (Flevoland) liggen hier wellicht kansen in heel Nederland.
- Op een beurs in Belgie: Hengel Expo stond ruim een maand geleden een groot aquarium met daarin behoorlijk karpers. Die karpers bleken afkomstig van een beroepsvisser van het IJsselmeer. Ook daartussen een paar spiegels waarvan op het oog minimaal 1 projectspiegel. De naam van de beroepsvisser is geheim gehouden. Je ziet dat er toch nattigheid gevoeld wordt. Wie misschien nog foto's heeft van die spiegels in het aquarium (linkerflank). Graag. O ja, die karpers zijn na afloop natuurlijk niet teruggebracht naar het IJsselmeer. Maar waar ze wel zijn gebleven wordt ook niet verteld.

Daar laat ik het even bij. Lijkt me duidelijk dat waakzaamheid geboden is. Hou activiteiten van beroepsvissers in de gaten en hou ook je eigen hv in de gaten. Zelfs mijn eigen AHV heeft tot m'n afgrijzen en zonder enige mededeling vooraf karper betrokken van een beroepsvisser. Karper afkomstig uit de Efteling. (Weet je dat ook als je met je kinderen de beroemde karpers wil gaan voeren!). Ze zwemmen nu in het Amsterdamse bos.
Aarzel niet mij te mailen als je iets hoort of ziet wat betreft het wegvangen en verhandelen van levende karpers. Alle info is welkom. Wij, Wijtze Tjoelker, Dick Spijker, Aart Lokhorst en ik blijven op onze post.

Site
Kom op mensen. Voor sommigen wordt het nu echt tijd te updaten. Het is nu de rustige tijd wat betreft meldingen, dus schouders eronder. Gewoon een paar leuke vangsten en het liefst natuurlijk een overzichtje. Het hoeft echt niet gelikt.
Eind maart komt de schifting. Is er dan de laatste 2 tot 2,5 jaar niks toegevoegd aan jouw projectpagina op de site dan gooien we dat project eraf. Daarmee verliest het gelijk ook een deel van z'n bestaansrecht. Het lijkt me dan ook niet meer nuttig om deze passieve leden te blijven opnemen in de adressenlijst.
Wat betreft het forum. Ik heb al wat toevoegingen gedaan bij de verschillende spiegeltypen. Ik vind dat echt COS-werk. Je onfafhankelijke mening geven op een product op basis van feiten. Je hoeft niet meteen in de roos te schieten. Ik heb bijvoorbeeld de Carp-farmkarpers wat betreft gemiddelde groei in de eerste jaren niet hoog zitten. Is qua gewichtstoename eerder Valkenswaard dan Duits en qua lengte helemaal onderaan en toch kwamen er dit jaar ineens een paar zeer goede groeiers door. Onwaarschijnlijk (maar waar) vond ik een vis die in mei nog 19 pond woog bij 75 cm en in december 80 cm bij 27 pond. Zoiets wil ik dan ook graag vermelden. Dat heet zo eerlijke mogelijke productinformatie en daar staan we wat mij betreft voor.

Groei
Nog heel even iets over groei. Ik vond 2011 een bijzonder jaar wat groei betreft. Veel individuen en hele lichtingen waarvan ik het gevoel had dat ze een plafond naderde schoten ineens heel makkelijk door dat plafond. Om het maar weer eens over een van de meest succesvolle lichting wat terugmeldingen betreft en wat schoonheid betreft, de 2001 rijenlichting. Het duurde bij ons tot 2007 tot we de eerste 20-ponder van die lichting hadden, maar veel opvallender was dat er daarna zo weinig bij kwamen en zeker geen doorschieters. Ik had me al neergelegd bij een topgewicht van 25 pond voor deze vissen. In april werd de eerste 25 ponder gevangen van deze lichting en in de loop van het jaar kwamen er steeds meer rijen van boven de 20 bij. Daarvan veel vissen die afgelopen jaren ruim onder de 20 pond wogen. Een 2001-vis van 30 pond of meer. dat zou wel wat zijn. Hoe gaat het met jullie rijenkarpers 2001?
Wat me blijft verbazen zijn de 2006 kruisingen. Plaatjes van vissen en groeien als kool. Ze gaan bij verschillende projecten nu al over de 25 pond! Ja begonnen bij 750 gram! Jammer dat de uitval toch behoorlijk was door het zeer geringe startgewicht.

De recordprojectspiegel van de AHV is trouwens ook een Valkenswaarder. In oktober 2011 gevangen: een vis uit juni 2000 van ruim 95 cm bij 16.700 gram.
Trouwens ook leuk om dat bij te houden op de site: wat is de grootste projectspiegel van jouw project?

Misschien tot volgende week op de beurs in Zwolle.

Vriendelijke groet van Joris
joris weitjens Offline

Avatar gebruiker
 
Berichten: 192
Geregistreerd: za nov 22, 2008 11:37 pm

Keer terug naar COS Nieuwsbrief

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron